Zápis dětí do MŠ se koná v sobotu 12.5.2018 od 9 do 13 hodin.

Zápis dětí do prvních tříd ZŠ proběhne v pátek 13.4.2018 od 8 do 17 hodin.

Prázdninový provoz MŠ: od 2.7. do 3.8.2018 bude mateřská škola uzavřena. Umístění dětí v MŠ Weberova bude v naléhavých případech možné v termínu od 2.7. do 20.7.2018. Od 6.8. do 31.8. bude v MŠ fungovat omezený provoz (pouze 3 třídy, vč. umístění dětí z MŠ Weberova)! Prosíme proto o zvážení nutnosti umístění dětí do školky. Děkujeme.

Číslo účtu pro platbu stravného a úplaty za předškolní vzdělávání :

KB Děčín - 20435431/0100

Konstantní symbol : 308

Specifický symbol : 140

Variabilní symbol : určen každému dítěti – nutno zjistit!        © 2016 Mateřská škola Školní 17 Děčín VI Želenice